♦ ביקורו של מר שאול עסיס בישיבה ובאתר הבניה לבנין החדש - 11.11.09
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> ביקורי נדיבים וידידים >> ביקורו של מר שאול עסיס בישיבה ובאתר הבניה לבנין החדש - 11.11.09
© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה