♦ ביקורו של שלמה (סול) טוויל בישיבות הקטנה והגדולה וכן במגרש לבנין החדש - 23.11.09
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> ביקורי נדיבים וידידים >> ביקורו של שלמה (סול) טוויל בישיבות הקטנה והגדולה וכן במגרש לבנין החדש - 23.11.09Go Back  Print  Send Page
© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה