♦ ביקורם של חכם יוסף רפול עם מר עזרא אירני
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> ביקורי נדיבים וידידים >> ביקורם של חכם יוסף רפול עם מר עזרא אירני

 

© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה