♦ ביקור ראש קהילת "ישורון" ארגנטינה הרב יחזקאל לוי במגרש החדש - 14.12.09
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> ביקורי נדיבים וידידים >> ביקור ראש קהילת "ישורון" ארגנטינה הרב יחזקאל לוי במגרש החדש - 14.12.09