♦ התקדמות שלד קומה ראשונה - 12.01.10
דף הבית >> הבנין החדש >> תמונות בתהליך הבניה >> התקדמות שלד קומה ראשונה - 12.01.10