♦ שופר - נתיבות
דף הבית >> הבנין החדש >> הנחת אבן הפינה >> עיתונות ופרסום >> שופר - נתיבות

 

 

"שופר" נתיבות  - כתבה + תמונות לאחר המעמד - ט"ו תמוז תשס"ח

עמוד - 1

 

   

 

עמוד - 2

 

   

 

עמוד - 3