♦ הספד למרן ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצוקללה"ה
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> גדולי הדור >> הספד למרן ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצוקללה"ה